Inschrijven Sinterklaasfeest 2021

In te schrijven kind

Begeleiding

De kosten hiervoor zijn €8,00 per kind.
Het totaalbedrag kan overgemaakt worden op rekening nummer: NL07 RBRB 0845 1177 42 t.n.v. St. Coeliakie Kids Kamp o.v.v. Naam van het kind met coeliakie

X