Coeliakie Kids Kamp Like ons op Facebook

Privacy en AVG, spelregels

Avg beleid Stichting Coeliakie Kids Kamp 2018

Bewustwording,
Stichting Coeliakie Kids Kamp is zich ervan bewust dat de door u verstrekte gegevens privacy gevoelig zijn.
Daarom gebruiken wij voor onze website een SSL certificaat, waarbij de gegevens versleuteld worden verzonden.
-De gegevens worden op beveiligde externe servers opgeslagen

-Wij gebruiken een betaalde antivirus en mailscanner
-Wij zullen de gegevens niet aan derden verstrekken

-Wij zullen datalekken melden bij het AP (autoriteit persoonsgegevens)

-In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze vrijwilligers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Waarvoor hebben wij al deze gegevens nodig?
Naam:                                  om uw kind bij naam te kunnen noemen
Geboorte datum:                 om uw kind op leeftijd in te delen
Schoolgroep:                       om ook op klas in te delen
Geslacht:                              om jongens en meisjes gescheiden van slaapzaal in te delen

Foto:                                   om alvast een gezicht en beeld bij de naam te krijgen
Straat en woonplaats:         om evt. bestelde foto dvd naar toe te sturen
Telefoonnummers:              om bij noodzaak telefonisch contact op te kunnen nemen
Ziekenpolisnummer:           om indien noodzakelijk bij een bezoek aan huisarts of ziekenhuis adequaat te kunnen handelen
Medicijnen:                         om eveneens bij noodzaak de arts o.i.d. op de hoogte te kunnen stellen van welke medicijnen  gebruikt worden
Emailadres:                         wordt gebruikt om te communiceren over het Coeliakie Kids Kamp, en andere activiteiten die worden georganiseerd door Stichting Coeliakie Kids Kamp

Opnames:

Tijdens alle activiteiten van Stichting Coeliakie Kids Kamp kunnen er beeld en geluidsopnames worden gemaakt door vrijwilligers van de stichting.
Deze kunnen worden gebruikt op sociale media, en presentaties t.b.v Stichting Coeliakie Kids Kamp
Wij zullen ook hier uiterst zorgvuldig mee om gaan.

Voor publicaties van opnames die niet gemaakt zijn door onze vrijwilligers, kunnen wij niet verantwoord worden gehouden.

Mocht u bezwaar hebben tegen het gebruik van beeld en of geluids opnames die gemaakt zijn door onze vrijwilligers, waar uw kind of u op te zijn, dan kunt u dat kenbaar maken door dit formulier (link) in te vullen en in te sturen naar: info@coeliakiekidskamp.nl

De foto dvd die van het kamp wordt gemaakt is uitsluitend te koop voor deelnemers van het Coeliakie Kids Kamp van het dat betreffende jaar.

Bewaartermijn van persoonsgegevens:

Stichting Coeliakie Kids Kamp hanteert een bewaartermijn van uw gegevens van 5 (vijf) jaar. Deze termijn is nodig om eventueel uw kind te kunnen benaderen voor nieuw georganiseerde activiteiten, waarvoor uw kind in aanmerking zou kunnen komen

Privacyrechten:
Wilt u dat uw gegevens gewijzigd worden, uw gegevens verwijderd worden, of uw gegevens inzien, vult u dan dit formulier in en stuur dit naar : info@coeliakiekidskamp.nl 

of naar onderstaand adres:

Stichting Coeliakie Kids Kamp

t.a.v. Frank Schwarte

Smidsweg 67,

7441 EK , Nijverdal

Gegevens kunt u ten alle tijde laten aanpassen, inzien of verwijderen, door een van de onderstaande formulieren in te vullen en op te sturen naar : info@coeliakiekidskamp.nl

Verantwoordelijk voor verweking van gegevens: Frank Schwarte

Verzoek tot intrekking beeld en geluidsmateriaal (link)

Verzoek tot inzicht persoonsgegevens (link)

Verzoek tot verbetering / verwijdering / aanvulling van persoonsgegevens (link)

Spelregels die we hanteren:

Bij aanmelding kijken we naar:

-Leeftijd basisschoolgroep 3 t/m 8 en uit Overijssel.

-Kinderen basisschool leeftijd groep 3 t/m 8 uit andere regio’s (we hanteren een wachtlijst)

-Kinderen die al mee zijn geweest en inmiddels voortgezet onderwijs (klas 1) volgen en uit Overijssel komen. In volgorde van leeftijd: jong gaat voor oud.

(we hanteren een wachtlijst)

-Kinderen die al mee zijn geweest en inmiddels voortgezet onderwijs (klas 1) volgen en uit andere regio’s komen. In volgorde van leeftijd: jong gaat voor oud.

(we hanteren een wachtlijst)

-Er kunnen maximaal 50 kinderen mee op kamp.