Coeliakie Kids Kamp Like ons op Facebook

Coeliakie Kids Kamp

Stichting Coeliakie Kids Kamp

Wij organiseren één keer per jaar een glutenvrij kinderkamp voor basisschool kinderen met Coeliakie in de basisschoolgroepen 3 tot en met 8.

Iets waar we heel trots op zijn en jullie meer over willen laten zien, is onze Stichting Coeliakie Kids Kamp.

Het ontstaan van het Coeliakie Kids Kamp

Doordat bij Desiree pas op 8 jarige leeftijd Coeliakie was gediagnosticeerd hebben Frank en Monique Schwarte besloten om een glutenvrij kinder kamp op te zetten, het Coeliakie Kids Kamp!

Zij voelde zich op dat moment “Remi, alleen op de wereld” en dacht dat ze de enigste was met deze lastige chronische darmaandoening.

Wellicht is dit herkenbaar voor u als ouder / verzorger.

Desiree, Monique, Sander, Frank Schwarte

Desiree gaat al een aantal jaren als leiding mee, en is mede bestuurslid.

Stichting Coeliakie Kids Kamp is in 2007, in eerste instantie begonnen onder de naam Coeliakie Kids Kamp

In 2013 zijn we officieel een stichting geworden. Het Coeliakie Kids Kamp is dus een kamp voor kinderen met Coeliakie. Wij gaan 1 keer per jaar, meestal in april met 50 kinderen uit Overijssel,en omgeving, op kamp. Deze kinderen zijn uit de basisschool leeftijd groep 3 t/m groep 8.

Voor de meeste kinderen met coeliakie, is het erg belangrijk om lotgenoten te ontmoeten. Ook is het fijn voor ze om deel te kunnen nemen aan een kamp waar ze onbezorgd en zonder na te denken alles kunnen eten wat er aangeboden wordt.

Vrijwilligers

Onze stichting draait volledig op vrijwilligers.

Dit is een erg hechte club mensen geworden die vanuit hun hart werken.

Ook vinden we het erg belangrijk dat alle vrijwilligers weten waar ze het over

hebben zodat ze een luisterend oor kunnen bieden aan de kinderen.

Een grappig feitje is dat de meeste leiding juist de uitzonderingen zijn in plaats van de kinderen.

Dit omdat de meeste van de leiding die in het dagelijkse leven “normaal” kunnen eten.

Voor het eten kunnen we terugvallen op een cluppie van een aantal dames die iedereen ( gemiddeld 75 personen) het hele weekend voorzien van heerlijke maaltijden.

De dames koken alle maaltijden gluten, tarwezetmeelvrij en daar waar nodig lactose-vrij aangepast

Dianne, Gerrie, Marja, Judith en Cindy Onze Panda mascotte’s: Biba en Bamboe

Begin november beginnen we meestal met het vergaderen over het aanstaande kamp. Meestal beginnen we dan met terug blikken op het kamp wat is geweest en met brainstormen over het thema.

Het Stichting bestuur bestaat uit:

Monique, Frank, Desiree, Michel, Chantal

Monique Schwarte      Voorzitster / Penningmeester/Vertrouwenspersoon

Frank Schwarte            Secretaris / Technische zaken / Webbeheer / Aanspreekpunt AVG

Michel Cents               Technische zaken / Aanspreekpunt AVG

Chantal Kloosterman  Hoofd EHBO / BHV

Desiree Schwarte        Beheer Facebook

Vertrouwenspersoon voor de Kids, Ouders en Leiding Monique Schwarte.

(Omtrent seksuele intimidatie, pesten, etc, tijdens het Coeliakie Kids Kamp)

Stichting Coeliakie Kids Kamp is ingeschreven bij het register van Dienst Justis, Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Hier worden de VOG, Verklaring Omtrent het Gedrag, uitgegeven. Al onze vrijwilligers hebben een VOG ten bate van het Coeliakie Kids Kamp.

Financiën

Omdat onze stichting op vrijwilligers draait, moeten we erg creatief zijn met geld binnen halen.

Helaas horen we vaak dat bedrijven etc. al geld aan één van de grote bekende stichtingen en goede doelen geeft.

Om het financieel rond te krijgen staan we op verschillende winterfairs waar we onze zelfgemaakte producten en heerlijke glutenvrije warme wafels verkopen,  en om coeliakie en onze stichting onder de aandacht te brengen.

Hou voor locaties en data onze agenda en facebook pagina in de gaten

De gehele opbrengst komt natuurlijk ten goede aan het Coeliakie Kids Kamp.

Het is ook mogelijk om vriend te worden van Stichting Coeliakie Kids Kamp. Hiervoor verwijzen wij u graag door naar onze Vriend worden pagina.

Vriend worden… Particulier

Vriend worden…. Bedrijf

Op bovenstaande manieren proberen we de bijdrage voor de ouders zo laag mogelijk te houden, omdat we weten dat er gezinnen zijn waarvan het kind anders niet op kamp zou kunnen.

Mocht er iemand nog ideeën hebben om ons financieel te helpen, laat het ons dan weten. We zijn hier erg mee geholpen.

Gelukkig hebben we goed contact met leveranciers van glutenvrije producten die ons het een en ander sponsoren. Hier zijn we erg blij mee omdat deze producten om te kopen erg duur zijn.

Natuurlijk kunnen zij niet in alles voorzien, en moeten we nog het nodige kopen / huren voor het kamp.

Kijk hiervoor op onze sponsorpagina

We hebben er erg veel plezier in om dit kamp te mogen organiseren.

 

Het Coeliakie Kids Kamp 2020 is op 17 – 18 – 19 April 2020

Ieder jaar is vanaf 1 Februari  het inschrijf formulier op deze website beschikbaar

In 2017 hebben wij ons 2e lustrum gevierd.

Stichting Coeliakie Kids Kamp,

Smidsweg 67, 7441 EK Nijverdal

kvk nr: 57584125

reknr: NL07 RBRB 0845 1177 42